Historie

Motto projektu Poutník z roku 1999

Tento projekt si klade za cíl pokrýt postupem času celý svět příspěvky lidí, kteří mají osobní zkušenost s danou zemí. Veříme, ze cestovatelská touha není jen reakcí na dlouhou dobu nesvobody, ale vyplývá z hlubšího přesvědčení lidí. Navazuje na poznání, že správný vztah k zemi, odkud pocházíme, či kterou jsme si vybrali za svoji vlast, pramení z možnosti srovnání rozličných kultur. Teprve poté jsme schopni spíše pochopit rozdílnou mentalitu, životní hodnoty či společenské postoje. Domníváme se, že s poznáním okolních kultur může vzrůst tolerance k odlišným rasám či národům. Pokud Vás tato idea oslovila a chtěli byste také přispět svými zážitky a zkušenostmi (ať už dobrými či špatnými), budete vždy srdečně přivítáni. Toto by měla být stránka nikoliv pouze ku radosti autorů, ale k uspokojení všech příchozích.
za projekt Poutník
Milan Dvořák

Myšlenka vytvořit internetovou stránku zabývající se cestováním vznikla někdy na přelomu let 1997/1998. Pracoval jsem v té době v USA a o podnětné zážitky nebyla nouze. Internet se také již zvolna začínal rozvíjet a na síti se objevila ředa freehostingových služeb. Na takovéto platformě vznikla původní verze Poutníka, která měla v podtitulu heslo: „svět na dosah„. První web byl spuštěn v červenci 1998.

Původní záměr projektu bylo přitáhnout co nejvíce cestovatelů, kteří by pod jednou střechou prezentovali své zkušenosti a zážitky. Většina oslovených partnerů naši nabídku přijala a již brzy se na webu objevily stovky článků od desítek autorů. Další zlom přišel někdy v období 1999/2000 kdy projekt Poutník byl osloven společností IKA Data s.r.o., která se zaměřovala mimo jiné na vývoj jednotné platformy pro prezentaci zájezdů cestovních kanceláří. Společnost nám poskytla technologické zázemí a Poutník přešel ze statické podoby do dynamické. Také jsme získali svojí první doménu, v roce 2000 to však byla www.svetnadosah.cz, protože logická doména poutnik.cz byla obsazena. Tato situace se mění 4.12.2000, kdy se doména uvolnila a od té doby je pod naší péčí a ochranou.

Dynamické uspořádání stránek přineslo veliký pokrok pro projekt, ale nebylo postaveno na klasickém redakčním systému, což neumožňovalo aktivní zapojení dalších přispěvatelů. Projekt dále pokračoval živen zejména naší neutuchající vášní. Ale postupně se ukazovalo, že pouhé nadšení nestačí. Zatímco zpočátku se web řadil mezi nejvýznačnější cestovatelské servery (byl o nás zmínka ve Světě na modro či v Reflexu v článku od Ivana Breziny), postupně ho dobíhaly další projekty, zejména s dostatečným zázemím (nejen finančním).

Poutník.cz v roce 2002 (klikněte)
Poutník.cz v roce 2002 (klikněte)

V této podobě pak projekt více méně fungoval deset dalších let. Aktivní správa projektu ale fungovala jen do roku 2007. Pak nadšení došlo a nastoupila jiná tvůrčí práce, převážně v oblasti střihu videa. Projekt byl hybernován, ale lidé na něho samozřejmě chodili dále. V létě 2003 byl do webu umístěn kod Toplistu, který neustále funguje a měří nám počet návštěvníků.

Na konci roku 2012 došlo k dalšímu přelomovému rozhodnutí, když jsem se rozhodl modifikovat filozofii projektu a probudit ho k aktivnímu životu. Cílem této změny bylo převést projekt na klasický redakční systém, v tomto případě WordPress. Změna v obsahu spočívala v tom, že základem projektu se stane vlastní cestovatelská aktivita. Nicméně redakční systém umožní lidem, kteří by se chtěli aktivně k projektu přidat, napojení na projekt. Hlavní změna ve filozofii projektu ale byla v tom, že z aktivní publikační činnosti za prezentované autory přispěvatelů přejdeme na pasivní. Kdo se bude chtít přidat, bude mu to umožněno. Jako symbol této změny jsme zvolili nové heslo. Svět je na dosah již dávno, ale je nutné si uvědomit, že „ … za obzorem čeká jiný svět„.

Nový projekt pod redakčním systémem byl spuštěn 12.3.2013. Tato změna v sobě nese ztrátu všech linků ve vyhledávačích. Systém je nastaven tak, aby se místo chybové stránky ukázala homepage projektu.