Zátibeří – Od Raffaela po Bramanteho

10.11.2016 Země Světa 0
 

 Oblast na pravém břehu Tibery se už v antice označovala „trans Tiberim“ neboli „na druhé straně Tibery“ – Řím se dlouhá staletí rozkládal pouze na levém břehu. A pravobřežní pahorek Janiculus nepatřil do sedmičky legendárních pahorků […]

Mosty ve Florencii

1.11.2016 Milan Dvořák 0
 

 Řeka Arno stéká z úbočí hory Falterona v Apeninském pohoří, klestí si cestu Toskánskem, aby nakonec nedaleko Pisy vtekla do moře. Řeka po cestě protéká ještě slavnějším městem, než je místo proslavené svojí nakloněnou věží. Tím […]

Monte San Savino

20.7.2016 Milan Dvořák 0
 

 Toskánsko patří mezi malebná zákoutí Itálie. Pokud se někdy budete řítit po dálnici A1 spojující Florencii a Řím, nezapomeňte si udělat přestávku. Nejen bezpečnostní, ale i kochací. Jižně od města Arezzo se západně od dálnice […]

Volterra

9.3.2016 Země Světa 0
 

 „…Tady už neobjevíme ani náznak toskánské lehkosti a grácie, zato však převládá zasmušilá pochmurnost a tragická trpkost opuštěné, zapomenuté země. Po dlouhé kilometry nevidíme stavení, nespatříme půvabnější skupinu stromů, nepotkáme člověka,“ popsal kdysi Jaromír Neumann […]

Nejřímštější z římských náměstí

16.11.2015 Země Světa 0
 

 Někdo říká, že je to nejkrásnější barokní náměstí v Římě. Jinému to nestačí a trumfuje tvrzením, že je to nejkrásnější římské náměstí vůbec. A třetí doplňuje, jako kdyby to ještě nestačilo, že je to jedno z nejkrásnějších […]

Milán Mistra Leonarda

10.6.2015 Země Světa 1
 

 Když pak nadešla ta chvíle, posadil se s apoštoly za stůl. Tehdy jim řekl: „Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka předtím, než budu trpět. Říkám vám, že už ho neokusím, dokud nedojde […]

Římské Koloseum

5.5.2004 Milan Dvořák 0
 

 Řím byl založen 21.dubna 753 př. n.l. když se Romulus usadil na Palatinu. Nakonec se jejich území rozrostlo o Kapitol, Quirinal, Viminal, Esquiline, Caelian a Aventinský pahorek na jihu – všech sedm slavných kopců nalézajících […]

Sicílie

15.10.1993 Milan Dvořák 0
 

 Vzhledem k svému tvaru byla ve starověku nazývána Trinakria. Ostrov leží uprostřed Středozemního moře, mezi italskou pevninou a Afrikou a náleží pro své přírodní krásy, umělecké poklady a významný stupeň civílizace k nejznámějším oblastem celého […]